TRANSPORT

SIGLA ARTRI NOUA

ASOCIAŢIA ROMÂNĂ PENTRU TRANSPORTURI RUTIERE INTERNAŢIONALE (ARTRI

ARTRI este asociaţia naţională garantă pentru Convenţia TIR în România încă din 1965. Tot de atunci, ARTRI este membră activă a UNIUNII INTERNAŢIONALE A TRANSPORTURILOR RUTIERE (IRU), Geneva.

În conformitate cu statutul său, scopurile fundamentale ale ARTRI sunt:
  • emiterea şi garantarea faţă de autorităţile vamale a carnetelor TIR necesare transportului rutier internaţional de mărfuri. Sistemul integrat de gestionare a carnetelor TIR, proiectat de asociaţie, ridică această activitate la cele mai moderne standarde menite să asigure satisfacţia deplină a membrilor titulari de carnete TIR;
  • reprezentarea, promovarea şi apărarea intereselor membrilor săi, transportatori rutieri de mărfuri în trafic intern şi internaţional pe lângă autorităţile naţionale şi în cadrul organizaţiilor internaţionale;
  • asigurarea, pentru proprii membri, la cerere, a informaţiilor din domeniul transportului internaţional de mărfuri, precum şi asigurarea consultanţei şi asistenţei pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă, în ţară şi străinătate.
Printr-o viziune deschisă şi eficientă, într-un efort susţinut timp de mai mulţi ani, ARTRI a implementat înalte standarde de organizare şi desfăşurare a activităţii, având drept rezultat  modernizarea acesteia şi împlinirea pe deplin a scopurilor pentru care asociaţia a fost înfiinţată.
Acest lucru este confirmat şi apreciat de toţi cei peste 12.000 de membri ai săi, înregistraţi în ultimii 20 de ani, precum şi de autorităţile, instituţiile şi organizaţiile naţionale şi internaţionale din domeniu.
În prezent, activitatea ARTRI este organizată teritorial astfel: sediul central la Bucureşti şi cinci birouri regionale la Braşov, Cluj-Napoca, Iaşi, Sibiu si Timişoara.